heyvagroup

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست


رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست یکی از رشته های مجموعه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست  می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های شهید بهشتی ، صنعتی اصفهان ، فردوسی مشهد ، اراک ، اردکان ، بیرجند اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد . 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 96 هستند 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی


رشته مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی یکی از رشته های مجموعه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های اردکان ، ایلام ،  تهران ، زابل ، سمنان ، صنعتی اصفهان اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . در حالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد. 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی 96 هستند 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی


رشته ترویج و آموزش کشاورزی یکی از رشته های مجموعه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته ترویج و آموزش کشاورزی می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های همدان ، تبریز ، تربیت مدرس ، زنجان ، شیراز ، کردستان - سنندج اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ترویج و آموزش کشاورزی در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ترویج و آموزش کشاورزی ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد. 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی 96 هستند 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستاییرشته توسعه کشاورزی یکی از رشته های مجموعه کشاورزی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، پیام نور ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته توسعه روستایی می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های ایلام ، بیرجند ، کرمان ، رازی کرمانشاه ، یاسوج ، تبریز اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد توسعه روستایی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد توسعه روستایی ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد . 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد توسعه روستایی 96 هستند 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت


رشته مدیریت یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه نوبت دوم ) ، مجازی ، پردیس خودگردان ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، مجازی غیرانتفاعی و مجازی ویژه شاغلین  و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته مدیریت می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان بهدانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه تبریز  و دانشگاه فردوسی مشهد اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . در حالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مدیریت ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد . 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مدیریت 96 هستند 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی


رشته مهندس شیمی یکی از رشته های مجموعه فنی مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، پیام نور ، مجازی ویژه شاغلین و غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته مهندسی شیمی می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های علم و صنعت ، صنعتی شریف ، تربیت مدرس ،  مالک اشتر ، تهران ، ارومیه و بابل اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی شیمی در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند  بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی شیمی ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد . 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 96 هستند 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیاییرشته علوم جغرافیایی یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه ( نوبت دوم ) ، مجازی ، پیام نور ، پردیس های خودگردان ، مجازی ویژه شاغلین و مجازی پیام نور و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته علوم جغرافیایی می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های تبریز ، اصفهان ، زنجان ، یزد ، تهران و خوارزمی اشاره کرد . البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم جغرافیایی در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد علوم جغرافیایی ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد . 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد علوم جغرافیایی 96 هستند 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداریرشته مهندسی نقشه برداری یکی از رشته های مجموعه فنی مهندسی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، مجازی ویژه شاغلینو غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان بهدانشگاه های اصفهان ، دانشگاه تبریز ، دانشگاه تربیت شهید رجائی ، دانشگاه تهران ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهندسی نقشه برداری ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد. 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری 96 هستند 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیارشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان و غیرانتفاعیو دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های خوارزمی ، دانشگاه تبریز ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، دانشگاه تهران ،دانشگاه محقق اردبیلی اشاره کرد . البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد. 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیا 96 هستند 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداریرشته حسابداری یکی از رشته های مجموعه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد است . دانشگاه های روزانه ، شبانه نوبت دوم ) ، پردیس های خودگردان ، غیرانتفاعی ، مجازی ، مجازی پیام نور ، پیام نور و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد اقدام به پذیرش دانشجو از طریق کنکور کارشناسی ارشد 96 از طریق انتخاب رشته ارشد در رشته حسابداری می کنند. از معروف ترین و برترین دانشگاه ها می توان به دانشگاه های خوارزمی ، دانشگاه تبریز ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ، دانشگاه تهران ،دانشگاه محقق اردبیلی اشاره کرد. البته از سال 96 قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی هم از طریق کنکور کارشناسی ارشد سراسری انجام می پذیرد .  چون امسال اولین سالی است که کنکور کارشناسی ارشد سراسری با دانشگاه آزاد ادغام شده است آماری از رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حسابداری در دسترس نیست ولی از سال های بعد می توان آمار قبولی دانشگاه آزاد را هم در این لیست مشاهده کرد . همانطور که از عنوان مقاله مشخص است در این مقاله قصد داریم کارنامه و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری در سال تحصیلی 95 – 96 را تحت قالب کارنامه های واقعی نمایش دهیم . از آنجایی که در مرحله انتخاب رشته ، اطلاع از شانس قبولی با هر رتبه ای برای داوطلبان اولویت دارد ، در کنار هر کارنامه ، محل قبولی آن را هم درج کرده ایم . کارنامه های این مقاله به مرور زمان تکمیل خواهد شد . دقت داشته باشید انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری جدا از دانشگاه آزاد برگزار می شود و شرکت کنندگان کنکور کارشناسی ارشد 96 حق دارند بصورت جداگانه در انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 96 هم شرکت کنند . لازم به ذکر است رتبه ها و کارنامه های جدول زیر مربوط به انتخاب رشته ارشد سراسری خرداد ماه هستند . درحالیکه رتبه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سراسری و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حسابداری ، بیشتر خواهد بود و با رتبه های بالاتری می توان قبول شد. 


 رتبه های سال گذشته ، بهترین منبع برای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 96 هستند 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  |