heyvagroup

انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96


انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 در خرداد ماه و بعد از اعلام نتایج اولیه برگزار می شود. در این مرحله کلیه داوطلبانی که در ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سراسری 96 شرکت کرده و در جلسه آزمون حاضر بوده اند و برای آن ها کارنامه صادر شده است می توانند در انتخاب رشتهشرکت کنند و اقدام به انتخاب یک لیست حداکثر صد تایی از رشته محل هایی کنند که در آن مجاز شده اند و برای گروه آزمایشی آن ها ارائه شده است. یعنی اگر شما در گروه آزمایشی مدیریت شرکت کرده اید قطعا نمی توانید در گروه آزمایشی حسابداری انتخاب رشته کنید و همچنین اگر در رشته محل های روزانه مجاز نشده اید قطعا نمی توانید در رشته محل های روزانه انتخاب رشته کنید. در این مقاله می خواهیم درباره جزئیات ، شرایط و نحوه صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 توضیحات کاملی ارائه کنیم. لازم به ذکر است برای یادداشت این مقاله از ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 96 استفاده شده است.


 حتما به فاصله رتبه خود و آخرین رتبه مجاز در سهمیه توجه کنید 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 14 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95

دانشگاه سراسری تهران در سال 95 و از طریق کنکور سراسری 30 نفر را در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرش کرد که هم از خانم ها و هم از آقایان انتخاب می شد . محدوده رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 1900 و در منطقه 2 حدود 3650 و در منطقه 3 حدود 2200 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95 در مناطق 1 و 2 و 3 را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته علوم آزمایشگاهی توصیه می کنیم معرفی رشته علوم آزمایشگاهی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های علوم آزمایشگاهی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 برنامه ریزی و عمل آن در کنار مشاوره تحصیلی = آینده درخشان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95

دانشگاه سراسری تهران در سال 95 و از طریق کنکور سراسری 18 نفر را در رشته فیزیوتراپی پذیرش کرد که هم از خانم ها و هم از آقایان انتخاب می شد . محدوده رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 1600 و در منطقه 2 حدود 2300 و در منطقه 3 حدود 1000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95 در مناطق 1 و 2 و 3 را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته فیزیوتراپی توصیه می کنیم معرفی رشته فیزیوتراپی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های فیزیوتراپی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 50 درصد اختصاصی = قبولی فیزیوتراپی دانشگاه تهران 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95

دانشگاه سراسری  تهران در سال 95 و از طریق کنکور سراسری 20 نفر را در رشته  فناوری اطلاعات سلامت  پذیرش کرد که هم از خانم ها و هم از آقایان  انتخاب می شد . محدوده رتبه قبولی  فناوری اطلاعات سلامت  دانشگاه تهران در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 7300 و در منطقه 2 حدود 12000 و در منطقه 3 حدود 11000 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته  فناوری اطلاعات سلامت  دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95 در مناطق 1 و 2 و 3 را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته  فناوری اطلاعات سلامت  در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته  فناوری اطلاعات سلامت  توصیه می کنیم معرفی رشته  فناوری اطلاعات سلامت  را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های  فناوری اطلاعات سلامت  را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 با مشاوره تحصیلی یک گام به هدف نزدیک شوید 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95

دانشگاه تهران در سال 95 و از طریق کنکور سراسری 20 نفر را در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی پذیرش کرد که فقط از خانم ها انتخاب می شد . محدوده رتبه قبولی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تهران در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 10000  و در منطقه 2 حدود 11500 و در منطقه 3 حدود 12400 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته مدیریت خدمات درمانی بهداشتی دانشگاه تهران در کنکور 95 در مناطق 1 و 2 و 3 را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی توصیه می کنیم معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید. ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و درصد قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه سراسری تهران در کنکور 95

دانشگاه سراسری تهران در سال 95 و از طریق کنکور سراسری 48 نفر را در رشته دندانپزشکی پذیرش کرد که 24 نفر از آن از بین داوطلبان مرد و 24 نفر دیگر از بین داوطلبان خانم انتخاب می شد . محدوده رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه تهران در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 400 و در منطقه 2 حدود 550 و در منطقه 3 حدود 500 بوده است. در این مقاله رتبه و درصد قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران در کنکور 95 در مناطق 1 و 2 و 3 را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته دندانپزشکی توصیه می کنیم معرفی رشته دندانپزشکی را مطالعه کنید . آمار کل قبولی های دندانپزشکی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 اعتماد به مشاوران تحصیلی ، تضمین در قبولی دلخواه 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 15 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است در همان  نیمسال نیز 5  نفر در پردیس خودگردان پذیرش کرد. محدوده رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 2800 و در منطقه 2 حدود 4000 و در منطقه 3 حدود 4500 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته گفتار درمانی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته گفتار درمانی توصیه می کنیم معرفی رشته گفتار درمانی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های گفتار درمانی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96هیوا پیدا کنید.


 میانگین 40 درصد عمومی = قبولی در گفتار درمانی دانشگاه اصفهان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 19 دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است . محدوده رتبه قبولی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 14000 و در منطقه 2 حدود 17000 و در منطقه 3 حدود 20400 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانیتوصیه می کنیم معرفی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 30 درصد عمومی= قبولی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه سراسری اصفهان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه و کارنامه قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95

دانشگاه سراسری اصفهان از سال 1325 تا کنون فعالیت دارد ، این دانشگاه در سال 1375 لوح سنگی از طرف دولت دریافت کرده که در حیاط دانشگاه نصب شده است . این دانشگاه هر ساله تعدادی دانشجو پذیرش می کند. در کنکور سال 95 در نیمسال اول 16دانشجو که تعدادی از آنها خانم و تعدادی دیگر آقا می باشند ، پذیرش کرده است. البته در همان نیمسال  3 نفر دانشجو در پردیس خودگردان دانشگاه  پذیرش کرد. محدوده رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در منطقه 1 حدود 3400 و در منطقه 2 حدود 10600 و در منطقه 3 حدود 5700 بوده است. در این مقاله رتبه و کارنامه قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری اصفهان در کنکور 95 در همه مناطق 3 گانه را آورده ایم تا داوطلبانی که قصد ثبت نام کنکور سراسری 96 را دارند از همین الان برنامه ریزی کنکور 96 را با شناخت بیشتری درمورد رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی در انتخاب رشته کنکور سراسری 96 انجام دهند. همچنین برای آشنایی بیشتر با رشته اعضای مصنوعیتوصیه می کنیم معرفی رشته اعضای مصنوعی را مطالعه کنید. آمار کل قبولی های اعضای مصنوعی را نیز می توانید در نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 96 هیوا پیدا کنید.


 میانگین 70 درصد عمومی = قبولی در رشته اعضای مصنوعی دانشگاه سراسری اصفهان 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

تحصیل در کانادا

کشور کانادا که در شمال قاره آمریکا قرار دارد ، بعد از روسیه ، دومین کشور جهان از نظر وسعت است. کشور کانادا در مقایسه با وسعتی که دارد ، کم جمعیت ترین کشور قاره آمریکا است. چون کانادا یک کشور ثروتمند است ، مردمانی که در آنجا زندگی می کنند از رفاه اجتماعی بالایی  برخوردار اند. رفاه اجتماعی بالا ، اعتبار زیاد دانشگاه ها و سطح علمی بالا ، هر ساله باعث جذب تعداد زیادی متقاضی تحصیل در کانادامی باشد. در ادامه به بررسی مزایا ، شرایط ، هزینه زندگی و تحصیل در کانادا می پردازیم.

 

 

 


 اعتبار بالای دانشگاه ها برای تحصیل در کانادا 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 13 آبان 1395ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

خرید بک لینک | سیم کارت همراه اول | سفارش آنلاین بیمه | تور نوروز96 | تور تایلند | تابلو فرش سفارشی | بازی حسن قهرمان | تجهیزات حرفه ای عکاسی | تور لحظه آخری تایلند | آژانس هواپیمایی سالیان سفر | تور سنگاپور | پیکاپ ویزای کانادا | بلیط انگلیس | تور دبی | تور کانادا | تور ارمنستان | وقت سفارت کانادا | تور چین | تور مالزی | وقت سفارت انگلیس | وقت سفارت کانادا | فروش ویلا در قشم | خرید بلیط هواپیما | همیارکنکور | بدنسازی | ساندویچ پانل | فلنج | ارتودنسی دندان | پارتیشن | دوربین مداربسته | تابلو روان , تلویزیون شهری | تور قبرس شمالی | تور کوشی آداسی | فلزیاب | ترجمه آنلاین متون تخصصی | لوله پلی اتیلن | وقت سفارت آمریکا | تشریفات مجالس | فوق تخصص گوارش کودکان | خرید لباس | ویزای شینگن | روانشناسی موفقیت | خرید بلیط هواپیما | چت روم منوتو | دانلود آهنگ جدید | اتوبوس دربستی | دانلود بازی اندروید | پایان نامه معماری | پایان نامه جغرافیا | پایان نامه | تحقیق و پایان نامه | پایان نامه ارشد حقوقی | لیگ برتر |