heyvagroup

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اتاق عمل فرصتی را پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد برای متقاضیان سهمیه ایثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته اتاق عمل مهیا می کند تا شانس قبولی خود را برای ورود و تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود بیازمایند . جمعیت 50 هزار نفری سهمیه ایثارگران 5 درصدی و 25 درصدی با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت اتاق عمل سهم تعیین کننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته محل های اتاق عمل ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در واقع رشته محل هایی هستند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است که شرکت کنندگان می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 اقدام نمایند . داوطلبانی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 مشمول سهمیه ایثارگران شده اند می توانند با تاثیر همین سهمیه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اتاق عمل 96 شرکت نمایند . البته از کنکور 96 داوطلبان سهمیه ایثارگران به دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران تقسیم می شوند که در ادامه رتبه قبولی هر دو سهمیه ارائه شده است . متقاضیان سهمیه ایثارگران برای شرکت در تکمیل ظرفیت اتاق عمل می توانند با کلیک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل سهمیه ایثارگران از تراز قبولی تکمیل ظرفیت اتاق عمل در این سهمیه مطلع شوند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت مامایی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مامایی فرصتی را پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد برای متقاضیان سهمیه ایثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته مامایی مهیا می کند تا شانس قبولی خود را برای ورود و تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود بیازمایند . جمعیت 50 هزار نفری سهمیه ایثارگران 5 درصدی و 25 درصدی با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت مامایی سهم تعیین کننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته محل های مامایی ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در واقع رشته محل هایی هستند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است که شرکت کنندگان می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 اقدام نمایند . داوطلبانی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 مشمول سهمیه ایثارگران شده اند می توانند با تاثیر همین سهمیه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت مامایی 96 شرکت نمایند . البته از کنکور 96 داوطلبان سهمیه ایثارگران به دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران تقسیم می شوند که در ادامه رتبه قبولی هر دو سهمیه ارائه شده است . متقاضیان سهمیه ایثارگران برای شرکت در تکمیل ظرفیت مامایی می توانند با کلیک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی سهمیه ایثارگران از تراز قبولی تکمیل ظرفیت مامایی در این سهمیه مطلع شوند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، فرصت دیگری است که در اختیار آن دسته از داوطلبانی قرار می گیرد که به رشته پرستاری علاقه مندند ولی در انتخاب رشته کنکور سراسری یا در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در این رشته نشده اند و یا از دانشگاه مورد پذیرش خود رضایت ندارند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته هایی که ظرفیت شان تکمیل نشده است ارائه می شود که متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد پس از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانند نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اقدام نمایند . در این مقاله آماری از تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد را برای متقاضیان سهمیه ایثارگران در اختیارتان قرار داده ایم . از آنجاییی که سهمیه ایثارگران در کنکور 96 شامل دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران می شد ، بنابراین در ادامه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در سهمیه ایثارگران را در دو قسمت مجزا خواهید دید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

 انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری فرصتی را پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد برای متقاضیان سهمیه ایثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته پرستاری مهیا می کند تا شانس قبولی خود را برای ورود و تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود بیازمایند . جمعیت 50 هزار نفری سهمیه ایثارگران 5 درصدی و 25 درصدی با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت پرستاری سهم تعیین کننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته محل های پرستاری ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در واقع رشته محل هایی هستند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است که شرکت کنندگان می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 اقدام نمایند . داوطلبانی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 مشمول سهمیه ایثارگران شده اند می توانند با تاثیر همین سهمیه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت پرستاری 96 شرکت نمایند . البته از کنکور 96 داوطلبان سهمیه ایثارگران به دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران تقسیم می شوند که در ادامه رتبه قبولی هر دو سهمیه ارائه شده است . متقاضیان سهمیه ایثارگران برای شرکت در تکمیل ظرفیت پرستاری می توانند با کلیک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری سهمیه ایثارگران از تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری در این سهمیه مطلع شوند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت داروسازی فرصتی را پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد برای متقاضیان سهمیه ایثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته داروسازی مهیا می کند تا شانس قبولی خود را برای ورود و تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود بیازمایند . جمعیت 50 هزار نفری سهمیه ایثارگران 5 درصدی و 25 درصدی با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت داروسازی سهم تعیین کننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته محل های داروسازی ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در واقع رشته محل هایی هستند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است که شرکت کنندگان می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 اقدام نمایند . داوطلبانی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 مشمول سهمیه ایثارگران شده اند می توانند با تاثیر همین سهمیه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت داروسازی 96 شرکت نمایند . البته از کنکور 96 داوطلبان سهمیه ایثارگران به دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران تقسیم می شوند که در ادامه رتبه قبولی هر دو سهمیه ارائه شده است . متقاضیان سهمیه ایثارگران برای شرکت در تکمیل ظرفیت داروسازی می توانند با کلیک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی سهمیه ایثارگران از تراز قبولی تکمیل ظرفیت داروسازی در این سهمیه مطلع شوند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، فرصت دیگری است که در اختیار آن دسته از داوطلبانی قرار می گیرد که به رشته دندانپزشکی علاقه مندند ولی در انتخاب رشته کنکور سراسری یا در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موفق به پذیرش در این رشته نشده اند و یا از دانشگاه مورد پذیرش خود رضایت ندارند . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته هایی که ظرفیت شان تکمیل نشده است ارائه می شود که متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد پس از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانند نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اقدام نمایند . در این مقاله آماری از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد را برای متقاضیان سهمیه ایثارگران در اختیارتان قرار داده ایم . از آنجاییی که سهمیه ایثارگران در کنکور 96 شامل دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران می شد ، بنابراین در ادامه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در سهمیه ایثارگران را در دو قسمت مجزا خواهید دید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

  انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دندانپزشکی فرصتی را پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد برای متقاضیان سهمیه ایثارگران کنکور سراسری 96 علاقه مند به رشته دندانپزشکی مهیا می کند تا شانس قبولی خود را برای ورود و تحصیل در دانشگاه و رشته مورد علاقه خود بیازمایند . جمعیت 50 هزار نفری سهمیه ایثارگران 5 درصدی و 25 درصدی با در اختیار داشتن 30 درصد از کل ظرفیت در مرحله تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهم تعیین کننده ای در توزیع ظرفیت ها دارند .رشته محل های دندانپزشکی ارائه شده در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در واقع رشته محل هایی هستند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است که شرکت کنندگان می بایست پس از مطالعه دقیق دفترچه نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت 96 اقدام نمایند . داوطلبانی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 مشمول سهمیه ایثارگران شده اند می توانند با تاثیر همین سهمیه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دندانپزشکی 96 شرکت نمایند . البته از کنکور 96 داوطلبان سهمیه ایثارگران به دو دسته سهمیه 25 درصدی ایثارگران و سهمیه 5 درصدی ایثارگران تقسیم می شوند که در ادامه رتبه قبولی هر دو سهمیه ارائه شده است . متقاضیان سهمیه ایثارگران برای شرکت در تکمیل ظرفیت دندانپزشکی می توانند با کلیک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی سهمیه ایثارگران از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دندانپزشکی در این سهمیه مطلع شوند .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه 29 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد فرصت مناسبی است برای آن دسته از داوطلبان سهمیه ایثارگران که پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد و مشاهده کارنامه خود از رشته و یا محل پذیرش خود رضایت ندارند . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 در سهمیه ایثارگران  علاوه بر سهمیه 25 درصدی ، سهمیه ایثارگران 5 درصد نیز افزوده شد که در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد را در هر دو سهمیه بصورت مجزا قرار داده ایم . رشته های اعلام شده در تکمیل ظرفیت بر خلاف تصور بسیاری از داوطلبان که رشته محل های بی اهمیت و یا کم متقاضی هستند ، در واقع رشته محل هایی هستند که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است که لیست این رشته محل ها در دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ارائه شده است . در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد بطور قطعی از افزایش و یا کاهش تراز قبولی تکمیل ظرفیت نمیتوان صحبت کرد زیرا ممکن است در برخی رشته محل ها تراز قبولی افزایش یابد و در برخی دیگر کاهش . به همین دلیل در این مقاله که رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران در اختیارتان قرار گرفته است ، در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه می باشد تا بتوانید از مقایسه رتبه کشوری خود با آمارهای داده شده محدوده قبولی خود را تخمین بزنید . همانطور که می دانید در دست داشتن اطلاعاتی از قبیل تراز قبولی تکمیل ظرفیت ایثارگران نیز می تواند در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 دید بهتری در اختیارتان بگذارد که می توانید برای این منظور روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران کلیک کنید و یا به نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هیوا مراجعه نمایید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران 96

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در واقع فرصتی خواهد بود برای داوطلبانی که به هر دلیل از رشته و محل قبولی خود رضایت ندارند . این داوطلبان می توانند پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد با شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد مجددا شانس خور را برای ورود به رشته و دانشگاه دلخواه خود بیازمایند . دانشگاه آزاد همه داوطلبان را در سه سهمیه عادی و ایثارگران و بسیج فعال تقسیم بندی می کند که در سال جاری سهمیه 5 درصدی ایثارگران به سهمیه های این دانشگاه افزوده شده است . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد لیست آن دسته از رشته محل هایی که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است از طریق دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96ارائه می گردد . در دست داشتن اطلاعاتی اعم از تراز قبولی می تواند برای انجام انتخاب رشته تکمیل ظرفیت راهنمایی تان نماید تا اولویت های خود را طوری انتخاب کنید تا شانس قبولی بیشتری داشته باشید . نرم افزار انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد نیز می تواند اطلاعات شما را برای انجام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تکمیل نماید . در این مقاله سعی کرده ایم آمار تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران هم برای سهمیه 25 درصد و هم برای سهمیه 5 درصدی را در اختیارتان قرار دهیم اما به دلیل تغییرات ناموزون در افزایش و یا کاهش تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ، تراز قبولی را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه در اختیارتان قرار داده ایم تا با مقایسه تراز خود با هریک از این سه محدوده ، قبولی خود را در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 بتوانید تخمین بزنید . برای اطلاع از رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه ایثارگران کلیک کنید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  | 

دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 96

برای بسیاری از متقاضیان کنکور سراسری 96 که در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 نتوانسته اند در رشته محلی پذیرش شوند ، تکمیل ظرفیت کنکور سراسری دانشگاه آزاد 96 از اهمیت ویژه ای برخوردار است که می توانند مجددا شانس خود را برای قبولی در رشته محل های اعلام شده بیازمایند . همچنین داوطلبانی که در رشته محلی پذیرش شده اند و از رشته خود رضایت ندارد و یا مورد علاقه شان نبوده نیز می توانند از این فرصت استفاده نمایند . تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 نیز احتمالا در دو مرحله مهر و بهمن ماه اعلام خواهد شد و متقاضیان می توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 از میان رشته محل های معرفی شده که رشته محل هایی هستند که پذیرش در آنها براساس آزمون سراسری 96 بوده و در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 ظرفیت شان تکمیل نشده است ، رشته محل های دلخواه خود را انتخاب کنند . در این مقاله سعی کرده ایم تا برای علاقه مندان به شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 اطلاعات و مراحل دریافت اطلاعات و ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد 96 را قرار دهیم .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 شهريور 1396ساعت Array توسط Heyvagroup  |