با یکی شدن کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد ، داوطلبان ورود به دانشگاه با شرکت در یک آزمون میتوانند هم در دانشگاه های سراسری و هم در دانشگاه آزاد انتخاب رشته نمایند و در سالهای اخیر با رشد متقاضیان کنکور تجربی ، انتخاب رشته دانشگاه آزاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . انتخاب رشته دانشگاه آزاد بصورت مجزا از انتخاب رشته کنکور سراسری برگزار می شود و هر داوطلب امکان انتخاب 20 رشته محل را دارد که با توجه به تراز کسب شده خود می بایست انتخاب های خود را اولویت بندی کند . در کارنامه کنکور سراسری برای هر داوطلب تراز در همه زیر گروه ها محاسبه شده است اما ترازی که داوطلب بر مبنای آن می بایست انتخاب رشته نماید ، تراز کسب شده اش در زیر گروهی است که رشته انتخابی اش در آن زیر گروه قرار دارد که به آن تراز موثر گفته می شود . برای مثال علاقه مندان به انتخاب رشته مهندسی بهداشت محیط می بایست با توجه به تراز کسب شده شان در زیر گروه یک انتخاب رشته نمایند ، زیرا این رشته در زیر گروه یک از گروه آزمایشی علوم تجربی قرار دارد . همه داوطلبان در انتخاب رشته دانشگاه آزاد مشمول سه سهمیه عادی ، سهمیه ایثارگران و سهمیه بسیج فعال می شوند . در این مقاله ترازقبولی نفرات آخر پذیرفته شده در رشته مهندسی بهداشت محیط در اختیارتان قرار داده شده است که در صورت نیاز می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس بگیرید تا با مشاوره تحصیلی تلفنی پاسخگوی پرسش هایتان پیرامون انتخاب رشته تجربی باشند .


 آخرین تراز قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه آزاد در کنکور 95 – 96 با سهمیه عادی 5519 بوده است