داوطلبان کنکور انسانی 96 که قصد ادامه تحصیل در رشته تاریخ را دارند با مطالعه مقاله حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته تاریخ در کنکور 95 – 96 که بر اساس آمار انتخاب رشته 95 میباشد ، میتوانند نگرش خوبی از انتخاب رشته 96 کسب کنند و با برنامه ریزی کنکور 96 و تسلط بر همه دروس در کنکور سراسری 96 شرکت نمایند . همچنین برای کسب اطلاعات بیشتری از رتبه و کارنامه تمامی رشته ها به نرم افزار انتخاب رشته هیوا مراجعه نمایید .

 


 میانگین 30 درصد عمومی = قبولی در رشته تاریخ دانشگاه دولتی روزانه