heyvagroup

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97


دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در کنکور 96 - 97 در نیمسال اول تحصیلی ، 20 دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه در کنکور 96 در منطقه 1 حدود 7443 ، منطقه 2 حدود 13827 و در منطقه 3 حدود 7524 بوده است . اطلاعات این مقاله می تواند بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 97 به داوطلبان در مرحله انتخاب رشته کمک کند . همچنین می توانید برای ترتیب چینش انتخاب های خود از نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا استفاده کنید . پس از انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 بسیاری از داوطلبین قبل از نتایج کنکور 97 به محاسبه درصد دروس امتحانی خود پرداخته تا حدودی از شانس قبولی خود مطلع شوند . در این مقاله رتبه و حداقل درصد دروس رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی علوم پزشکی ارومیه در کنکور 96 - 97 را در هر سه منطقه ذکر کرده ایم تا داوطلبانی که هدف شان قبولی در رشته اتاق عمل این دانشگاه است بتوانند با آگاهی برنامه ریزی کنکور 97 خود را انجام دهند . داوطلبانی که قصد ثبت نام در کنکور سراسری 98 را دارند می توانند مقاله برنامه ریزی کنکور سراسری 98  را مطالعه کنند .
آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 1

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 1
ادبیات فارسی 50 50
عربی 40 60
معارف 40 60
زبان انگلیسی 50 50
زمین شناسی  10 10
ریاضی 40 50
زیست شناسی 40 40
فیزیک  30 20
شیمی 30 30
رتبه در منطقه 17443720270046792
رتبه کشوری30283292392842527465
شهر محل سکونت تبریزتبریزتبریزتبریزآخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 2

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97​ در منطقه 2
ادبیات فارسی 50  70
عربی 40  60
معارف 50  60
زبان انگلیسی 60  60
زمین شناسی  10  20
ریاضی 40  40
زیست شناسی 20  30
فیزیک  30  30
شیمی 30  20
رتبه در منطقه 213827129961224767826470
رتبه کشوری3448932397305661651915682
شهر محل سکونت ارومیهخویارومیهمرندارومیه


آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 3

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی ارومیه 96 - 97 در منطقه 3
ادبیات فارسی5030 50
عربی1050 50
معارف8050 40
زبان انگلیسی1070 30
زمین شناسی <-TagName->، ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 تير 1397ساعت Array توسط Heyvagroup  |