بسیاری از علاقه مندان به نقاشی و افرادی که ذوق و قریحه نقاشی را دارند تمایل دارند تا با شرکت درکنکور هنر 96 در این رشته در دانشگاه ادامه تحصیل نمایند . متقاضیان این رشته بخوبی میدانند که پیگیری حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته نقاشی در کنکور 95 – 96 که بر اساس آمار انتخاب رشته 95 جمع آوری شده است برای کسب موفقیت در کنکور سراسری 96 کافی نیست و میبایست با داشتن برنامه ریزی کنکور 96 خوب و دقیق خود را برای دستیابی به این هدف آماده نمایند .نرم افزار انتخاب رشته هیوا نیز اطلاعات کارنامه و رتبه سایر رشته ها را برای آمادگی بیشتر در انتخاب رشته 96 در اختیارتان قرار میدهد .


 میانگین 20 درصد عمومی = قبولی در رشته نقاشی دانشگاه دولتی روزانه